Mijn blogs zijn open, puur, eerlijk en gewoon zoals ik het ervaar. Door mijn kwetsbaarheid te tonen, hoop ik dat anderen ook hun eigen kwetsbaarheid durven te tonen. Want alleen dan ontstaat er een echt gesprek, echte verbinding en een opening voor vernieuwing, verandering, creativiteit en magie.

Wil je op de hoogte blijven van mijn blogs? Schrijf je dan in voor de
nieuwsbrief!
Stacks Image 2878

Daar sta ik dan, aan de andere kant van de gouden poort

Afgelopen jaren heb ik veel mogen meekijken in het systeem van ziekenhuizen en huisartspraktijken. En ik begeleid veel mensen met een burn-out. Ik kom zelf uit een medisch gezin en ben inmiddels via een ingenieursopleiding aan de slag als (energetisch) coach, sjamaan. Als geen ander heb ik ervaren hoe het is om met fysieke klachten te leren dealen. Ik heb heel wat artsen, verpleegkundigen, assistenten, POH-ers en coaches gezien de afgelopen jaren. Als patiënt of coachee en als procesbegeleider.

Wat me opvalt aan het systeem
Het systeem van (huis)arts, behandelaar, begeleider, POH-er, psycholoog, coach etc. versus patiënt. Eigenlijk zegt het systeem al dat de patiënt ondergeschikt is aan al deze behandelaars. Ze zijn niet gelijkwaardig en je gaat uit van een principe waarbij er iets mankeert aan de patiënt. Ergens ben je dus als patiënt niet oké! En de behandelaar zou vanuit zijn expertise wel oké zijn, want die heeft de kennis hoe dat op te lossen. Ik zeg niet dat de persoon op zichzelf niet oké is, maar in het systeem ben je niet oké.
Iedereen is van nature oké
Dit systeem houdt zichzelf in stand door status, machtposities, slachtoffers (ik ben ziek, ik mankeer iets en jij als arts/begeleider moet het oplossen), helpers (dat kunnen we in een dienstverlenende sector heel goed, te goed) etc. En ik ga er steeds meer in geloven dat dat niet meer de bedoeling is. Dat iedereen van nature oké is, en dat iedereen van nature een bepaalde wijsheid in zich heeft om zichzelf te kunnen helen, of in ieder geval zichzelf te kunnen helpen om preventief zaken te voorkomen.

Van behandelaar naar facilitator
Wat ik merk in het begeleiden van mensen is dat wij als behandelaar niet meer meteen het advies, pilletje of de oplossing moeten aanbieden, maar dat we eerst de rol als facilitator zouden mogen innemen om de mensen zelf tot inzichten te laten komen. Hen te begeleiden om kennis te laten maken met de wijsheid die in het lichaam aanwezig is. Het fysieke lichaam is namelijk een uitermate geschikt middel daarvoor. Maar door allerlei omstandigheden - zoals externe druk, zo hoort het, gedachten en overtuigingen, te veel nadruk op wetenschappelijk verklaard moeten worden etc. - zijn we met zijn allen teveel in ons hoofd gaan zitten. We zijn het contact met ons fysieke lichaam en ons hart verloren. En dat is precies waarom mensen ziek worden, want als je goed kan luisteren naar je lichaam, pik je veel eerder signalen op waar je iets mee kan doen en voorkom je ergere klachten.

Een stapje verder!
Ik heb tevens ontdekt dat in het lichaam, zelfs tot op cel-/DNA-niveau, ook nog steeds oude trauma's uit familielijnen zitten verstopt. Hoe vaak zie je niet dat bepaalde thema's, ziektes, lichaamshoudingen in bepaalde familielijnen zitten? Ik heb me altijd afgevraagd waarom dat is. Je kan het soms ook fysiek gewoon zien. Iemand met sterk naar voren gebogen schouders draagt letterlijk een last uit de familielijn. Ja, het is erfelijk belast. Maar waar is dat dan begonnen?

De oorsprong bij een van de voorouders
Inmiddels ben ik erachter dat een familiethema (onzeker zijn, jezelf niet op de voorgrond willen zetten, de last dragen, zaken niet uitspreken, juist heel hard je best doen, geen emoties tonen, vechtend in het leven staan en ga zo maar door) vaak een oorsprong heeft bij een gebeurtenis bij een van de voorouders. Zo weet ik nu dat wanneer er vervelende dingen zijn gebeurd - zoals oorlogen, misbruik, niet welkom zijn als kind, zaken die niet mochten van de kerk en werden verbannen of niet uitgesproken, moord, verlies van een kind en ga zo maar door - tot vier generaties verder nog als thema's bij ons boven tafel komen. Onbewust dan wel. Dit uit zich in klachten in het lijf en angsten waar we niet goed de vinger achter krijgen.

Het gaat verder dan dat
We proberen het eerst fysiek op te lossen met medicijnen, fysio e.d. en als dat niet voldoende werkt, gaan we naar het mentale en emotionele systeem kijken. Want ook daar weten we inmiddels van dat gedachten en overtuigingen invloed hebben op hoe ons gedrag is. Maar het gaat verder. Ik kom steeds meer in aanraking met mensen die al heel veel begeleiding hebben gehad, of kinderen waarvan men maar niet snapt waarom ze bepaald gedrag vertonen, angsten hebben, terugkerend gedrag hebben, medisch niks gevonden kan worden, etc.

De energetische laag
Omdat ik ook energetisch zaken kan aanvoelen, merk ik en help ik inmiddels veel volwassenen en kinderen door ook te kijken naar de energetische laag in het familiesysteem. En juist daar zie ik dat als je werkt aan de oorzaak (dus het bespreekbaar, inzichtelijk maken van wat er in de voorouderlijnen is gebeurd), klachten definitief verdwijnen, enorme gedragsveranderingen plaatsvinden. En daarbij komt dat op dit moment de energie om ons heen zodanig aan het veranderen is, dat we worden wakker geschud en genoodzaakt zijn om veel oude patronen los te laten. Ook van patronen die eigenlijk helemaal niet van jouzelf zijn, maar van een voorouder.

Wake-up call van je lijf
Deze energie helpt ons ook om dat te doen, ook al voelt het als onrust, (extreem) moe, machteloosheid, slecht slapen etc. Veel klachten zijn dus een wake-up call van je lijf om te gaan luisteren en oude zaken los te laten, op allerlei niveaus. Wanneer we dat doen, komen we weer in onze eigen kracht, krijgen we weer beschikking over onze eigen wijsheid en voelen we ons vrijer en gelukkiger.

Nieuwsgierig?
Wil jij je fysieke klachten nader onderzoeken? Neem dan contact met mij op:
mirjam@kibokocoaching.nl.

Terug
“Wees geen poel met stilstaand water, maar een bron die overstroomt.”

- Paulo Coelho -