Stacks Image 1279


LAAT KRACHTEN SCHITTEREN!

KIBOKO begeleidt mensen, teams en organisaties een (innerlijk) veranderproces te doorlopen.
Het ontdekken van de eigen kracht en deze (weer) van binnenuit naar buiten te laten schitteren, dat is waar KIBOKO voor staat.

KIBOKO biedt verschillende vormen van coaching en ontwikkeling op het gebied van zelfontplooiing, eigenheid, leiderschap en zingeving.
Denken, voelen en doen! Dát is de aanpak van
KIBOKO.
Want de ware kracht zit in jezelf!

Mirjam van den Boezem - WijffelsKIBOKO STAAT VOOR:


Keuze
Welke kant ga jij op? Blijf je gewoon rechtdoor lopen, zoals je het altijd hebt gedaan? Of ga je links- of rechtsaf?
Beperkingen
Veranderingen zijn vaak lastig, omdat talloze, gedachten, overtuigingen, waarden en normen je tegenhouden om een andere weg te gaan bewandelen. Welke beperkende overtuigingen en gedachten herken jij bij jezelf?
Inzichten
Je hebt inzichten en bewustwording nodig om andere keuzes te kunnen maken. Hoe bewust ben jij van jezelf, van de gemeenschappelijke doelen van je team of de organisatie? Hoe vaak neem jij de tijd om te reflecteren wat je gedaan hebt en aan het doen bent?


Ont’ moeten
Dit gaat over het ontmoeten van jezelf. Hoe ben jij verbonden met jezelf en met anderen? Durf je te vertrouwen op je intuïtie? Wat zegt je hart? Welke waarden zijn belangrijk voor jou? Durf je te luisteren naar de signalen die je lichaam afgeven? Wat is je intrinsieke motivatie? Wat wil je echt bereiken?
En durf je het woordje MOETEN te vervangen door WILLEN? Oftewel: kun je het moeten loslaten om daadwerkelijk te ‘ont’ moeten?
Omgevingsontwikkeling
Hoe ga je je nieuwe inzichten, doelen, je eigen ik, verankeren in een omgeving (thuis, werk)? En hoe zorg je ervoor dat je blijft ontwikkelen, zonder dat je van je eigen pad af gaat? Hoe blijf je transformeren om te groeien en te bloeien van binnenuit?
Krachten
Laat jij je authentieke innerlijke krachten aan de buitenwereld zien? Heb je de wilskracht om daadwerkelijk te gaan schitteren, van binnenuit? Hoe inspirerend ben jij voor anderen? Hoe geef jij richting en structuur aan je verlangens, passie en dromen? Kun je anderen in hun kracht zetten?“Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen worden.
Het is nooit te laat om te worden wat je al bent.”

- George Eliot -